Wyszukaj:
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Monografia placówki
•  Baza szkoły
•  Patron
•  Budżet - od roku roku 2013
•  Sztandar i hymn
•  Certyfikaty
  Organy szkoły
•  Dyrektor
•  Rada Pedagogiczna
•  Rada Rodziców
•  Samorząd Uczniowski
  Załatwianie spraw
•  Sekretariat
•  Księgowość
•  Ważne informacje
•  Oferty pracy
  Prawo wewnątrzszkolne
•  Zarządzenia Dyrektora Szkoły
•  Statut i WSO
•  Program Wychowawczy
•  Szkolny Zestaw Programów Nauczania
•  Szkolny Program Wspierania Uzdolnień
•  Regulaminy
  Działalność szkoły
•  Pedagog szkolny i doradca zawodowy
•  Psycholog szkolny
•  Biblioteka
•  Koła zainteresowań
•  Osiągnięcia i sukcesy
•  Opieka i wolontariat
•  Kontrole zewnętrzne
  Zamówienia publiczne
•  Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych
•  Ogłoszenia
•  Rozstrzygnięcia
  Archiwum
•  Prawo wewnątrzszkolne
  Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP
•  Instrukcja użytkowania
•  Redakcja Biuletynu
•  Dostęp do Informacji Publicznej
•  Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnionej w BIP
Pomoc
Statystyki


507916
od 22 czerwca 2006
Prawo wewnątrzszkolne » Zarządzenia Dyrektora Szkoły » Rok 2012 Wersja do druku

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR  2/2012 Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Lubaniu
z dnia 12 marca 2012r.

w sprawie wdrożenia Procedury Organizacji i Świadczenia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w gimnazjum.

 

Na podstawie § 19 ust 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2010 nr 228, poz. 1487) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania opieki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołachi oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. 2010 nr 228, poz. 1490) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. (Dz. U. 2002 nr 23, poz. 225).

  Wprowadzam:

  § 1.

Procedurę Organizacji i Świadczenia Pomocy Psychologiczno –Pedagogicznej w Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Lubaniu, której treść stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

 § 2.

Procedura obowiązuje wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Lubaniu.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                                  

 

 

 

12.03.2012r. Iwona Fudala

…………………………………

                                                                                           data, podpis dyrektora szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  Procedury ppp (77kB) pobierz pokaż
  załącznik Nr 1 (35kB) pobierz pokaż
  załącznik Nr 2 (34.5kB) pobierz pokaż
  załącznik Nr 3 (24kB) pobierz pokaż
  załącznik Nr 4 (37.5kB) pobierz pokaż
  załącznik nr 5 (55.5kB) pobierz pokaż
  załącznik nr 6 (128.5kB) pobierz pokaż
  załącznik Nr 7 (68kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Małgorzata Waszkiewicz , Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Małgorzata Waszkiewicz , Data wprowadzenia: 2012-03-12 10:39:54, Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Waszkiewicz , Data publikacji 2012-03-12 10:46:09, Ostatnia zmiana: 2012-03-12 11:04:19, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1004